Loading

AMBALAJ

Ürünün giysisi olan Ambalaj, satış yerindeki reklam aracı olup görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.

Tüketicinin ilgisini çekerek nesnel ve duygusal bilgilendirmeyi sağlar. Böylece tüketici bir malı evinde her kullandığında, onunla ilgili imaj ve tutumları güçlendirme işlevini de yerine getirmiş olur. İçine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.

Kısacası ambalaj sessiz bir iletişim aracıdır.

Ambalajda grafik tasarımının, satışa sunulan ürünün tüm özelliklerini tüketiciye yansıtması ve onunla diyalog kurmasını sağlatması önemlidir. Her ürün ambalajında, ürünle dış öğelerin ilişkisi iyi olmalıdır. Ambalajın rengi, seçilen yazı ve biçimler, bunların düzenlemesi uyumlu olursa; görsel etkisi güçlü olur, tüketici belleğinde olumlu imaj yaratır.

Renk seçimi yapılırken alıcının düşüncelerini, duygularını etkilemesi, onu satın almaya yönlendirmesini sağlamak önemlidir. Her rengin psikolojik etkisi farklıdır ve Ambalaj rengi de, ürün yapısıyla bağdaşmalı ve yaratacağı psikolojik etki de düşünülmelidir.

Ambalaj tasarımı yapan kişinin, sadece matbaaya ilişkin sorunları bilmesi yetmez, ürünü saklayacak ambalaj malzemesinin özelliklerini, olumlu ve olumsuz yönlerini, paketleme biçimlerini ve malzemeden en az fire vererek yararlanmayı bilmesi de önemlidir. O nedenle ambalaj tasarımı başlı başına ayrı bir uzmanlık isidir. Çünkü ambalaj ürünün dilidir ve bu dilin etkili olması, tanıtımın olumlu sonuçlanmasını sağlar.