Loading

ENDÜSTRİYEL TASARIM

En geniş tanımıyla tasarım teknolojinin insancıllaştırılmasıdır.

Rekabetin hızla arttığı son yıllarda artık markaların tercih edilebilirliğini belirleyen unsurlardan biri ürün tasarımıdır. Hatta bazen tasarım müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici bile olabilmektedir.

Tasarımcı endüstriyelliğin gerekleri doğrultusunda, insanın ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda kendisini istihdam eden, tasarladığı ürünü üretip pazarlayacak olan girişimciye de ürün üzerinde rekabet avantajı sağlayacak bir farklılık yaratma çabasındadır.

Ürün tasarımı, ürünün işlevselliğine katkıda bulunan ve ürünün görünümünü değiştirerek pazarlamanın destek sağlayan kollardan biridir.

Endüstri tasarımcısı çizimler, modeller ve sözel betimlemelerle temiz ve net öneriler hazırlamak üzere eğitilmiştir.