Loading

KURUMSAL KİT & LOGO

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya bir markanın kişiliğinin, duruşunun, değerlerinin toplamıdır.

Kurumsal Kimlik; markaların, şirketlerin kendilerini görüntüleriyle ifade etme biçimidir. Gerek şirketlerin gerekse markaların kurumsal kimlikleri tıpkı insanlarda olduğu gibi karakterlerinin dışa yansımasıdır. Bununla beraber, kurumun imzası olması nedeniyle değişimede kapalıdır. Belli dönemlerde firmalarla ortak bir çalışma sonucu değiştirilmesine rağmen sıklıkla değiştirilmesi tavsiye edilmez.

Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Kurumsal Kimlik Bileşenleri
1. Kurum içi
2. Kurum dışı

Kurum içi;
• Amblem / Logotayp kullanım standartları
• Antetli kağıt tasarımı
• Devam kağıdı tasarımı
• Zarf tasarımı
• Kartvizit tasarımı
• Dosya tasarımı
• Bloknot tasarımı
• Haberleşme formları
• Kurum içi yönlendirmeleri
• Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye vb.)
• Şirket giyim ve davranış kuralları
• Dijital materyallerin tasarımı
• Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

Kurum dışı;
• Araç / filo tasarımları
• Bina cephesi ve iç tasarımı
• Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb.)
• Gazete, dergi ve / veya diğer tanıtım materyalleri
• Kurumsal web projesi

Başarılı bir kurumsal kimlik çalışmasının olmazsa olmazı; olarak kurumla ilgili tüm verilerin eksiksiz ortaya konmasıdır. Doğrulukta ilerlemesini sağlayacaktır.